Żywy Różaniec to stowarzyszenie religijne składające się z tzw. Żywych Róż. Do jednej Róży należy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec, rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi – czyli wszystkie cztery części. Na czele każdej Róży stoi Zelatorka. W naszej parafii funkcję tę pełni przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem pani CZESŁAWA SADOWSKA z Prosny.

Każda osoba w Róży odmawia tylko jedną tajemnicę, tę która została jej powierzona do rozważania i odmawiania w czasie tzw. zmiany tajemnic. Zmiana tajemnic odbywa się raz w miesiącu i tu wszystkim osobom z Róży przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób, aby każda otrzymała inną i dzięki temu każdego dnia zostaje odmówione wszystkie dwadzieścia tajemnic, czyli cały Różaniec. Chociaż poszczególne osoby odmawiają dziennie tylko jedną dziesiątkę, to w całej Żywej Róży rozważane są wszystkie cztery części i dzięki temu każdy ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec.

Wszystkie członkinie Róży modlą się w tej samej intencji idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych). W swej modlitwie polecają także Bogu siebie, rodziny, bliskich, parafię, Ojczyznę i świat.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

  • Narodzenia Pana Jezusa (25 grudnia),

  • Ofiarowania Pańskiego (2 luty),

  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca),

  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),

  • w święto Królowej Różańca świętego (7 października).

  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia).

Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych: