Archiwum miesiąca: Listopad 2013

Wieści z LGD ” Barcja „

  W związku ze zbliżającym się ostatnim naborem wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju PROW 2007-2013 Lokalna Grupa Działania „Barcja” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru na cykl szkoleń z zakresu sporządzania wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenia przeprowadzone zostaną we wszystkich gminach należących do LGD. Dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu „Promocji lokalnego waloru turystyczno-krajoznawczego oraz możliwości i sposoby pozyskiwania środków… (więcej…)

Wieści z MOK w Korszach

Wieści z Zespołu Szkół w Sątocznie

Uwaga! Osoby dotknięte przemocą, szukające pomocy lub wsparcia, mogą zgłosić się dnia 27 listopada 2013r. w godzinach 1500-1630 po poradę w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie będzie pełnić dyżur zespół specjalistów.  Gorąco zapraszamy !   Organizatorzy

Wieści z parafii

Odpust  Parafialny  Chrystusa  Króla  Wszechświata W niedzielę 24 listopada w uroczystość Chrystusa Króla nasza parafia będzie obchodzić swój Parafialny Odpust Uroczystą sumę  o godz.12.00  odprawi ks.Walerian Jastrzębiec -Święcicki z Sokołowa Podlaskiego . W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 2013 r., w całym Kościele Katolickim, nastąpi zamknięcie Roku Wiary. Był to czas głębokiej refleksji nad obecnością Boga w naszym… (więcej…)

Wieści z Zespołu Szkół w Sątocznie

W piątek 22 listopada o godz.18.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie odbędzie się CECYLIADA dla uczniów tej szkoły. Cecyliada to już szkolna tradycja ,która od 6 lat w dzień św. Cecylii patronki śpiewu ma w tej szkole swoją historię. Uczestnicy zaprezentują  poziom swoich umiejętności wokalnych oraz instrumentalnych.      

Wydarzenia

 

Wieści z parafii

  WYPOMINKI – Szczególna modlitwa za zmarłych W naszej parafii modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach przez cały miesiąc listopad o godz.16.30 od poniedziałku do soboty. Zmarli z naszych rodzin polecani są modlitwie wypominkowej w następujących dniach: poniedziałek,czwartek- od numeru 1 do 24 wtorek,piątek  – od numeru 25 do 61 środa,sobota- od numeru 62 do 105 ( oraz wypominki… (więcej…)